Kies in deze tijden voor zekerheid en investeer in een betaalparking als alternatief voor een appartement!

DE VOORDELEN VAN EEN BETAALPARKING ALS INVESTERING

1. U bent notarieel eigenaar van het vastgoed, maar laat de dagelijkse zorgen over aan de exploitant.

VRAAG ONZE CONDITIES

PARKINGS.

HET NIEUWE GOUD.

Meer informatie ?
 Bel op 0800/35.142

© 2019
 

De NV Belgische Nieuwbouwmaatschappij, afgekort BELNIMA, met zetel te 1050 Elsene, Louizalaan 279, ingeschreven in het RPR te Brussel onder het nummer 0700.725.624, te bereiken op +32 9 336 40 30 of op info@fortior.be, en de met haar verbonden en geassocieerde vennootschappen, stellen met de grootste zorg hun website samen.

Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat de informatie op deze website ontoereikend is om een koopbeslissing te kunnen nemen. Bovendien houdt deze informatie geen aanbod in, maar louter een kennisgeving dat dit project zal worden ontwikkeld. Wie interesse toont, wordt ten gronde geïnformeerd in persoonlijke gesprekken en krijgt toegang tot alle relevante documenten die deel zullen uitmaken van een aankoopdossier. De uiteenzetting door de promotor/verkoper met betrekking tot de opbrengsten/verhuurservice kunnen hoogstens als een inspanningsverbintenis gezien worden, niet als resultaatsverbintenis. 

Merk op: Dit is geen aanbod in het kader van de prospectuswet, en valt buiten het toezicht van de FSMA. Investeren in één van onze producten betekent een totale investering van boven de € 100.000. Alle vermelde prijzen zijn exclusief kosten en BTW. Deze informatie is onvoldoende om een koopbeslissing op te baseren.  Dit is louter een uitnodiging om meer informatie over het project op te vragen.

*Conform de huurvoorwaarden in het huurcontract tussen vastgoedeigenaar en bouwheer.

** BTW onder de wettelijke voorwaarden.

Steeds meer mensen investeren in vastgoed. Het brengt maandelijks iets op en op lange termijn kan er een mooie meerwaarde ontstaan. Een klassiek appartement kopen om te verhuren kost echter al snel meer dan 220.000 euro in Vlaanderen. Ook verloopt verhuren niet altijd even zorgeloos

Vraag vrijblijvend meer informatie

2. Erg toegankelijk qua prijs en op maat van elke investeerder: al vanaf 131.980 euro voor 4 plaatsen, tot maximaal 20 plaatsen aan 659.900 euro.

3. Zelfs als particulier kan u de BTW terugkrijgen** Zo bent u toch eigenaar van nieuwbouw, maar bespaart u het volledige BTW-bedrag!

4. Erg flexibel: wilt u later verkopen, hoeft u niet per se alle plaatsen te verkopen, maar kan u bijvoorbeeld slechts enkele plaatsen te gelde maken.

VRAAG MEER INFORMATIE

+

GEGARANDEERD HUURINKOMSTEN**

WIE ZIJN WIJ?

Als u deze maand bij CreaDomus investeert in parkeerplaatsen, ontvangt u van ons een gratis bon om dit te vieren in een sterrenzaak van
SERGIO HERMAN.


Voor alle aankopen vóór 30/09

Wij zijn gespecialiseerd in publieke parkings en maken deel uit van een sterke Belgische holding met meer dan 45 jaar ervaring. We ontwikkelen zowel in België als Frankrijk. 

We werken samen met gekende parkinguitbaters om een zo’n kwalitatief mogelijke uitbating te garanderen!

VRAAG MEER INFORMATIE

VOOR ALLE AANKOPEN

VÓÓR 30/09

Wij zijn gespecialiseerd in publieke parkings en maken deel uit van een sterke Belgische holding met meer dan 45 jaar ervaring. We ontwikkelen zowel in België als in Frankrijk.

We werken samen met gekende parkinguitbaters om een zo’n kwalitatief mogelijke uitbating te garanderen!

De NV Belgische Nieuwbouwmaatschappij, afgekort BELNIMA, met zetel te 1050 Elsene, Louizalaan 279, ingeschreven in het RPR te Brussel onder het nummer 0700.725.624, te bereiken op 02 670 08 65 of op info@fortior.be, en de met haar verbonden en geassocieerde vennootschappen, stellen met de grootste zorg hun website samen.

Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat de informatie op deze website ontoereikend is om een koopbeslissing te kunnen nemen. Bovendien houdt deze informatie geen aanbod in, maar louter een kennisgeving dat dit project zal worden ontwikkeld. Wie interesse toont, wordt ten gronde geïnformeerd in persoonlijke gesprekken en krijgt toegang tot alle relevante documenten die deel zullen uitmaken van een aankoopdossier. De uiteenzetting door de promotor/verkoper met betrekking tot de opbrengsten/verhuurservice kunnen hoogstens als een inspanningsverbintenis gezien worden, niet als resultaatsverbintenis. 


Merk op: Dit is geen aanbod in het kader van de prospectuswet, en valt buiten het toezicht van de FSMA. Investeren in één van onze producten betekent een totale investering van boven de € 100.000. Alle vermelde prijzen zijn exclusief kosten en BTW. Deze informatie is onvoldoende om een koopbeslissing op te baseren.  Dit is louter een uitnodiging om meer informatie over het project op te vragen.

*Conform de huurvoorwaarden in het huurcontract tussen vastgoedeigenaar en bouwheer.
** BTW onder de wettelijke voorwaarden.

Parkeergebouwen vereisen minder onderhoud en de investeerder is volledig ontzorgd van alle beheer.
Investeren in betaalparkings kan al 
vanaf 131.980 euro exclusief kosten!

Als u deze maand bij Creaparking investeert in parkeerplaatsen, ontvangt u van ons een gratis bon om dit te vieren in een sterrenzaak van
SERGIO HERMAN.

Parkeergebouwen vereisen minder onderhoud en de investeerder wordt volledig ontzorgd van alle beheer.
Investeren in betaalparkings kan al 
vanaf 131.980 euro 

exclusief kosten!

5. Zekerheid of een hoog opbrengst potentieel: kies zelf voor ofwel gegarandeerde vaste huur*, dan wel voor uw deel in 90% van de exploitatiewinst.

70%

UITVERKOCHT

KIES TUSSEN

Steeds meer mensen investeren in vastgoed. Het brengt maandelijks iets op en op lange termijn kan er een mooie meerwaarde ontstaan. Een klassiek appartement kopen om te verhuren kost echter al snel meer dan 220.000 euro in Vlaanderen. Ook verloopt verhuren niet altijd even zorgeloos.

90%

van de

WINST

3000

euro per jaar

GEGARANDEERD*
VOOR 4 PLAATSEN

3000

eur per jaar

GEGARANDEERD*
VOOR 4 PLAATSEN

KIES TUSSEN

90%

van de

WINST

90%

van de

WINST